การบรรยายเรื่องพลังงานนิวเคลียร์
การประชุมเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจของสถานทูต และสำนักงานทุกแห่งในยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์

งานวันแม่ ประจำปี 2551 ณ วัดธัมมปทีป เบลเยียม

วัดธัมมปทีป เบลเยียม ได้จัดงานวันแม่ประจำปี 2551 ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2551 โดยมีคนไทยในเบลเยียมและประเทศใกล้เคียง สมาชิกครอบครัว และชาวเบลเยียมกว่า 400 คน เข้าร่วมงาน

ในช่วงเช้า นายศรัณย์  เจริญสุวรรณ อุปทูต ประธานในพิธี พร้อมด้วย น.ส. ศิรินารถ ใจมั่น อัครราชทูต (พาณิชย์) นายชยันต์ เอกะโรหิต อัครราชทูต (ศุลกากร) ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานต่าง ๆ พร้อมกับผู้มาร่วมงานได้ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนาหลังจากนั้น พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร

ในช่วงบ่าย อุปทูตได้กล่าวสดุดีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และนำประชาชนถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต่อด้วยเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี

หลังจากนั้น ทางวัดได้จัดพิธีระลึกพระคุณแม่ โดยมีผู้แทนเด็กไทย 2 คน กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความรักของแม่ที่มีต่อลูกเป็นภาษาไทยและภาษาดัทช์ ผู้เข้าร่วมงานร่วมร้องเพลงค่าน้ำนม  อิ่มอุ่น และใครหนอ สร้างความซาบซึ้งใจให้แม่และลูกที่มาร่วมงานจำนวนมาก

ไทย