การประชุมเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจของสถานทูต และสำนักงานทุกแห่งในยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์
ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนเยือนสหภาพยุโรป

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเยือนเบลเยียม

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 51 นายอดุลย์ ฉายอรุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้นำคณะผู้บริหารรวม 9 คน เดินทางมาศึกษาดูงานที่บ้านพลังงานทดแทน (Renewable Energy House) ที่กรุงบรัสเซลส์ หลังจากนั้น นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะดังกล่าวที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านพลังงานของไทย นโยบายด้านพลังงานของยุโรป และแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ประจำกรุงบรัสเซลส์ ได้แก่ น.ส.  จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สำนักงานวิทยาศาสตร์ฯ นายธาดา ชุมไชโย ที่ปรึกษา สำนักงานศุลกากรฯ และ น.ส. พรพรรณี ปิ่นโภคินทร์ ที่ปรึกษา สำนักงานพาณิชย์ฯ เข้าร่วมด้วย

 

ไทย