สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเยือนเบลเยียม
เทศกาล Nuit Blache ประจำปี 2551

ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนเยือนสหภาพยุโรป

ในโอกาสที่ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนเยือนสหภาพยุโรปตามคำเชิญของ DG RELEX ระหว่าง 1-2 ตุลาคม 2551 เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่เลขาธิการอาเซียน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมี นาย Piero Fassino ผู้แทนพิเศษของอียูเรื่องพม่า นาย David O?Sullivan ปลัดกระทรวงการค้าของอียู เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประชาคมยุโรป นาย Tomasz Kozlowski ที่ปรึกษากรมเอเชีย DG RELEX นาย นาย Vincent Guerend หัวหน้าสำนักงานกรรมาธิการยุโรปด้านการต่างประเทศ นาย Seamus Gillespie ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ DG RELEX นาย Francesco Presutti รักษาการผู้อำนวยการกองเอเชียและโอเชียเนียประจำ Council ของอียู ดร. เติมศักดิ์ เฉลิมพลานุภาพ ผู้ช่วยพิเศษเลขาธิการอาเซียน และอัครราชทูตศรัณย์ เจริญสุวรรณ เข้าร่วม

 

ไทย