เทศกาล Nuit Blache ประจำปี 2551
คณะเจรจาจัดทำกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างไทยกับประชาคมยุโรป (PCA)

โอกาศผู้ส่งออกสินค้าไทยไปอาเซอร์ไบจัน โดย Cargolux

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2551 ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมด้วยสำนักงาน BOI จากกรุงปารีส ได้เดินทางเยือนลักเซมเบิร์ก เพื่อพบปะภาคเอกชนลักเซมเบิร์กที่สนใจจะลงทุนในประเทศไทย โดยการติดตามรัฐมนตรีเศรษฐกิจลักเซมเบิร์กไปเยือนไทย 13-17 พฤศจิกายน ศกนี้ ในโอกาศนี้ทีมประเทศไทยได้ เยือนสำนักงานใหญ่หารือกับผู้บริหารบริษัทดาวเทียม SES, Cargolux และรับประทานอาหารกลางวันกับนักธุรกิจระดับสูงของลักเซมเบิร์กด้วย

1. การเยี่ยมชม Societe des Satellites Europeenne (SES)
นาย Jean-Peaul Hoffman, Vice-President, Corporate Communications ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปว่า SES เป็นบริษัท satellite operator ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจดาวเทียม มีดาวเทียม 39 ดวงทั่วโลก   ใน เอเชียตะวันออกมีดาวเทียม NSS6 ซึ่งยิงขึ้นเมื่อปี 2545  สามารถรับสถานีไทย 14 ช่อง ซึ่ง broadcast free-to-air  บริษัทฯ เห็นว่าประเทศไทยมีความสำคัญในภูมิภาคและได้มีการหารือกับบริษัทของไทยหลาย บริษัท เกี่ยวกับลู่ทางร่วมมือทางธุรกิจ ทีมประเทศไทยได้เชิญชวนให้ SES มาตั้งสำนักงานในไทยเพื่อใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทย ในภูมิภาค และพร้อมให้การสนับสนุนหากบริษัทฯ ต้องการความช่วยเหลือในการประสานงานกับภาครัฐ/ธุรกิจไทย

2. การหารือกับผู้บริหร Cargolux
นาย Lucien Schummer  รองประธานบริษัทฯ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปว่า Cargolux เป็นสายการบินข่นส่งสินค้าชั้นนำ ซึ่งให้บริการ scheduled และ charter services ครอบคลุมทุกภูมิภาค  บริษัทฯ อยู่อันดับ 10 ของโลก (วัดตามน้ำหนักและระยะทางที่บิน) และใหญ่ที่สุดในยุโรป  Cargolux ให้ความสำคัญและมี สนง. ใน ประเทศไทย. กว่า 30 ปีแล้ว    ปัจจุบัน มีเที่ยวบินไป ประเทศไทย. 6 ครั้ง/สัปดาห์ มีสินค้าประมาณ 50 ตัน/เที่ยว ทุกเที่ยวบินจะแวะเติมน้ำมันที่เมืองบากู ประเทศอาร์เซอร์ไบจัน  เพราะราคาถูกและเส้นทางบินสั้น

ทีมประเทศไทยได้ตั้งข้อสังเกตว่า  ผู้ประกอบการไทยบางราย เช่น ด้านผักผลไม้ ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า Cargolux มีเที่ยวบินน้อยและจะไม่บินตามกำหนดหากสินค้าไม่เต็มลำ ดังนั้น หากภาคเอกชนไทยได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ลักเซมเบิร์กก็น่าจะเป็นอีกช่องทางในการขนส่งสินค้ามายังยุโรป นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยที่สนใจเปิดตลาดในอาร์เซอร์ไบจัน  อาจใช้ประโยชน์จากการเที่ยวบินของ Cargolux ที่มา ประเทศไทย. 6 วัน/สัปดาห์ แวะเมืองบากู ประเทศอาเซอร์ไบจัน เพื่อเติมน้ำมันทุกเที่ยวบิน โดยมีสิทธิขนถ่ายสินค้าในประเทศดังกล่าวด้วย ดังนั้น ผู้ส่งออกไทยจึงควรพิจารณาเจาะตลาดประเทศอาร์เซอร์ไบจัน ซึ่งร่ำรวยจากรายได้น้ำมันมหาศาล ตลอดจนไช้เมืองบากูเป็นประตูไปสู้ประเทศข้างเคียงโดยอาศัย Cargolux เป็นพันธมิตร ส่งตรง

3. การเชิญนักธุรกิจร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน
        ทีมประเทศไทยได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ นักธุรกิจลักเซมเบิร์ก 3 ราย ได้แก่นาย Rene Steichen ประธานคณะผู้บริหาร SES นาย Camille Thommes ผอ.ใหญ่สมาคมอุตสหกรรมเงินทุนลักเซมเบิร์ก นาย Nasir Abid รองประธานบริษัท General Mediterranean Holding   พร้อมผู้แทนหอการค้าลักเซมเบิร์กร่วมงานเลี้ยงเพื่อทำความรู้จักและให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองและเศรษฐกิจไทย เชิญชวนให้นักธุรกิจเหล่านี้พิจารณาพื้นฐานและจุดแข็งของไทยในการขยายการลง ทุน

ทีมประเทศไทยในการเยือนครั้งนี้ประกอบด้วย ออท. พิศาลฯ และ หัวหน้าสำนักงานต่างๆ   ได้แก่ อท.ศิรินารถฯ (พาณิชย์)  อท. ชยันต์ฯ (ศุลกากร) อทป. อดิศรฯ (เกษตร) อทป. จันทร์เพ็ญฯ (วิทย์ฯ)  พร้อมด้วย อท.ศรัณย์ฯ อทป. พันทิพาฯ   และ นส. วรรณนิภาฯ (เจ้าหน้าที่สำนักงาน BOI/ปารีส)

 

ไทย