โอกาศผู้ส่งออกสินค้าไทยไปอาเซอร์ไบจัน โดย Cargolux
วารสารโชคดีสัมภาษณ์เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

คณะเจรจาจัดทำกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างไทยกับประชาคมยุโรป (PCA)

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2551 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรตินายจริย์วัฒน์ สันตะบุตร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและหัวหน้าคณะเจรจาจัดทำกรอบความตกลงว่าด้วย ความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างไทยกับประชาคมยุโรป (PCA) และคณะผู้เข้าร่วมการเจรจา PCA รอบที่ 7 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่คณะเดินทางเข้าร่วมการเจรจา PCA กับฝ่ายประชาคมยุโรป ระหว่างวันที่ 9-10 ต.ค. 2551 ที่กรุงบรัสเซลส์ โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยทั้ง 4 สำนักงาน และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย

 

ไทย