คณะเจรจาจัดทำกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างไทยกับประชาคมยุโรป (PCA)
มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชา

วารสารโชคดีสัมภาษณ์เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2551 นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ได้ให้สัมภาษณ์ทีมงานวารสารโชคดี โดยมี ที่ปรึกษาพรรณทิพา ประทุมทิพย์ และนายอัครพงษ์ เฉลิมนนท์ กงสุลเข้าร่วมด้วย ในการนี้ ออท. ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อให้พี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเบลเยียมและประเทศต่างๆ ได้ทราบถึงภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการเป็นตัวแทนของรัฐบาลและประเทศไทยในประเทศผู้รับ ปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยและประเทศไทยในประเทศนั้นๆ เป็นตัวแทนเชื่อมสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อประเทศไทย และอยากค้าขาย ทำธุรกิจและลงทุนกับประเทศไทย เมื่อความสัมพันธ์แน่นแฟ้น ก็จะมีความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น คนไทยจะได้รับสิทธิประโยชน์และการช่วยเหลือมากขึ้น

นอกจากนี้ สอท. ยังมีหน้าที่ช่วยเหลือเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของไทย ทีมประเทศไทยประกอบด้วยหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ ศุลกากร เกษตร และวิทยาศาสตร์ ร่วมกันทำงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ชี้ช่องกรองข่าวให้ข้อมูลแก่นักธุรกิจและนักศึกษาถึงโอกาสการทำธุรกิจใน ยุโรป และเข้าใจกฎระเบียบของอียูมากขึ้น ทำหน้าที่เจรจาเพื่อแสวงหาความร่วมมือกับอียู เพื่อผลประโยชน์ของไทยในภายหน้า ทั้งนี้ สามารถเข้าไปดูการฏิบัติงานและกิจกรรมในการช่วยเหลือคนไทยได้ที่ https://www.thaiembassy.be

 

ไทย