มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชา
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศลักเซมเบิร์ก

งานวันออกพรรษา และทอดกฐินสามัคคี ณ วัดไทยธรรมาราม

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2551 พุทธศาสนิกชนชาวไทย ในประเทศเบลเยียม เนอเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินด์แลนด์ และประเทศใกล้เคียง พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต นำโดย อุปทูตศรัณย์ เจริญสุวรรณ กงสุลอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ และ สำนักงานพาณิชย์ฯ นอกจากนี้ยังมีพทธศาสนิกชนชาวต่างปรเทศ รวมถึงเอกอัครราชทูตศรีลังกา เข้าร่วมงานวันออกพรรษา และทอดกฐินสามัคคี ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู ประเทศเบลเยียม

ภายในงานพระภิกษสุงฆ์นำโดยพระราชพุทธิวิเทศ จากวัดพุทธาราม ประเทศเนเธอร์แลนด์ พระสุธีญาณวิเทศ วัดไทยธรรมาราม พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จากวัดพุทธาราม ในประเทศเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก นอร์เวย์ สวีเดน และฟินด์แลนด์ จำนวนสิบสี่รูปได้ออกรับบิณฑบาตร ณ บริเวณด้านหลังวัด จากนั้น อุปทูตศรัณย์ฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ในช่วงบ่ายได้มการประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยมีนางพิมประภาภรณ์ เหินไพร เป็นประธานกฐิน

ไทย