งานวันออกพรรษา และทอดกฐินสามัคคี ณ วัดไทยธรรมาราม
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เดินทางพบกลุ่มนักลงทุนเป้าหมายในเบลเยียม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. เอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ พร้อมด้วยอัครราชทูตศรัณย์ เจริญสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษาพันทิพา เอี่ยมสุทธา และนาย Lawrence Watson ทปษ. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ได้เยือนลักเซมเบิร์ก  เพื่อพบหารือกับนาย  Jean Asselborn รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีต่างประเทศลักเซมเบิร์ก เพื่อติดตามผลการเยือนไทยของฝ่ายหลัง เมื่อเดือนพฤศภาคมที่ผ่านมา  นอกจากนี้ ได้เยี่ยมคารวะนาย Paul Duhr ปลัดกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก

ฝ่ายลักเซมเบิร์กได้ยืนยันว่ามีเจตนารมย์ทางการเมืองที่จะร่วมมือกับไทย เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาทั้งในไทย และในประเทศที่สาม รวมทั้งยินดีที่ทั้งสองประเทศจะจัดกิจกรรมฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ลักเซมเบิร์ก ในปี 2552

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น การเมืองไทย ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ แจ้งว่า ประเทศไทยอยู่ระหว่างแสวงหาสมดุลทางการเมืองที่เป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่าย บนพื้นฐานของหลักการประชาธิปไตย   ยินดีและให้ความสำคัญกับการเยือนไทยของนาย Jeannot Krecke รัฐมนตรีเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศของลักเซมเบิร์ก และคณะนักธุรกิจลักเซมเบิร์ก ซึ่งจะมีขึ้นระหว่าง 12-14 พ.ย. 51  ซึ่งทั้งนาย Jean Asselborn และนาย Paul Duhr ยืนยันว่า ลักเซมเบิร์กมีความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทย และขอให้ไทยแก้ไขปัญหาการเมือง โดยสันติวิธีและตามกระบวนการประชาธิปไตย

บ่ายวันเดียวกันเอกอัครราชทูตพิศาลฯ อัครราชทูตศรัณย์ฯ และอัครราชทูตที่ปรึกษาพันทิพาฯ ได้พบและหารือกับนาย Jean Claude Knebeler อธิบดี กระทรวงเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศ โดยมีนาย Jean Claude Vesque ผู้แทนหอการค้าลักเซมเบิร์กร่วมด้วย ซึ่งฝ่ายลักเซมเบิร์ก แจ้งยืนยันว่านาย Jeannot Krecke รัฐมนตรีเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศจะเยือนไทยเพราะฝ่ายลักเซมเบิร์กให้ ความสำคัญกับไทย และประสงค์ที่จะร่วมมือกับไทยระยะยาวและเชื่อมั่นในศักยภาพของไทย

 

ไทย