คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เดินทางพบกลุ่มนักลงทุนเป้าหมายในเบลเยียม
วัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก

นักเรียนทุนรัฐบาลไทยและนักศึกษาไทยในเมืองเลอเว่น พบเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2551 เอกอัครราชทูตพิศาล และคุณวัญจนา มาณวพัฒน์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยซึ่งกำลังศึกษา อยู่ในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก และนักศึกษาไทยในเมืองเลอเว่น

ในโอกาสดังกล่าว ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และนักศึกษาได้มีโอกาสพูดคุยหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งสอบถามติดตามทั้งสภาพความเป็นอยู่และผลการศึกษา สรุปได้ว่า นักศึกษาทุกคนต่างมีความเห็นว่า เบลเยียมและลักเซมเบิร์กมีมาตรฐานการศึกษาและการวิจัยในระดับสูง และมีข้อดีคือค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเล่าเรียนไม่แพงนักเมื่อเทียบกับประเทศ อื่นเช่นอังกฤษ

ในปัจจุบันมีนักศึกษาไทยกำลังศึกษาวิจัยในระดับสูงในเรื่องที่น่าสนใจและจะ เป็นประโยชน์ เช่น การศึกษาเรื่องวัสดุที่ใช้แทนกระดูกในผู้ป่วย หรือเรื่องระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายขนาดใหญ่ ซึ่งน่าภูมิใจว่านักศึกษา 2 คนที่กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ในระดับปริญญาเอกเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยซึ่ง จะกลับไปทำงานให้ประเทศชาติต่อไป

นอกจากนี้ นักศึกษาที่มาเล่าเรียนด้วยทุนของต่างประเทศต่างตอบเหมือนกันว่า ทราบเรื่องทุนการศึกษาจาก www.thaieurope.net

สำหรับคนไทยทุกคน แม้จะอยู่ในต่างประเทศ หากสนใจขอรับทุนรัฐบาลไทย และทุนอื่น เช่นทุนเล่าเรียนหลวง อาจติดตามข้อมูลข่าวสารได้จาก www.ocsc.go.th

 

ไทย