นักเรียนทุนรัฐบาลไทยและนักศึกษาไทยในเมืองเลอเว่น พบเอกอัครราชทูตฯ
งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Rudi Veestraeten ในโอกาสที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย

วัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก

วัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก ได้จัดงานทอดฐินสามัคคีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2551 โดยมีอัครราชทูตชยันต์ เอกะโรหิต  พร้อมด้วยอัครราชทูตที่ปรึกษาจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานต่าง ๆ คนไทยใน ลักเซมเบิร์ก เบลเยียมและเยอรมัน เข้าร่วมงาน

ภายในงานพระภิกษสุงฆ์จากวัดไทยในสวีเดน เบลเยียม พระมหาประเสริฐ ปัญโญภาโส ประเทศลักเซมเบิร์ก ได้ออกรับบิณฑบาตร หลังจากนั้นอัครราชทูตชยันต์ฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ในช่วงบ่ายได้มการประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคี

ในช่วงบ่ายได้มีพระพิธีบังสุกุลและประชาชนได้ยืนถวายอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  หลังจากนั้นจึงได้ประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคี

ในวันดังกล่าว สถานอกอัครราชทูตฯ ได้ออกให้บริการรับทำหนังสือเดินทาง e-passport ด้วย ซึ่งมีผู้มาใช้บริการสูงถึง 17 คน จากจำนวนคนไทยในลักเซมเบิร์กทั้งหมดประมาณ 200 คน

ในปี 2552 สถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ 50 ปีไทย-ลักเซมเบิร์ก จึงขอให้ผู้สนใจติดตามข้อมูล ข่าวสารได้จากเวปไซต์ www.thaiembassy.be เป็นระยะๆ

ไทย