วัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก
คนไทยในเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และประเทศใกล้เคียง ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Rudi Veestraeten ในโอกาสที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2551 เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ เอกอัครราชทูต Rudi Veestraeten และภริยา ในโอกาสที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย โดยมีนาย Renier Nijskens อธิบดีกรมเอเชีย และภริยา นาย Johan De Graeve ประธาน Group T และภริยา นาง Josse และนาย Karl Steppe เจ้าของบริษัท  Blue Elelphant อัครราชทูตศรัณย์ เจริญสุวรรณ และอัครราชทูตศิรินารถ ใจมั่น หัวหน้าสำนักงานพาณิชย์ฯ เข้าร่วมด้วย ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

ไทย