งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Rudi Veestraeten ในโอกาสที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย
การบรรยายของเอกอัครราชทูต แก่สมาชิก Women’s International Club

คนไทยในเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และประเทศใกล้เคียง ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เมื่อวันอาทิตย์ที่   ๑๖ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ วัดไทยธรรมาราม  เมืองวอเตอร์ลู  เบลเยียม  คนไทยในเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และประเทศใกล้เคียงกว่า 100 คน ได้ร่วมถวายอาลัย และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต นางวัญจนา มาณวพัฒน์ ภรรยา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสำนักงานต่างๆ เข้าร่วมด้วย

เมื่อเริ่มพิธี เอกอัครราชทูต ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาธานศีล พระสุธีญาณวิเทศ ประธานสงฆ์ประจำวัดไทยธรรมารามสวดพระพุทธมนต์  หลังจากนั้น จึงถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

เมื่อฉันภัตตาหารเสร็จ เอกอัครราชทูต จุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อย พระสงฆ์สวดสดัปกรณ์ และแสดงพระธรรมเทศนา

ในวันดังกล่าว ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ร่วมยืนถวายอาลัยโดยพร้อมเพรียงกัน และเจริญสมาธิภาวนา
อุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ไทย