การบรรยายของเอกอัครราชทูต แก่สมาชิก Women’s International Club
คนไทยในเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และประเทศใกล้เคียง ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

การเข้าร่วมงาน Kokerello 2008 ของไทย

ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2551 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ได้เข้าร่วมงาน Kokerello 2008 ซึ่งถือว่าเป็นงานแสดงสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในครัว และการสาธิตการประกอบอาหาร ที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของเบลเยียม  โดยไทยได้รับเชิญจากผู้บริหารของ Flanders Expo ให้เข้าร่วมงานดังกล่าวในฐานะ Guest of Honour Country เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

งาน Kokerello จัดขึ้นที่ Flanders Expo เมืองเกนท์ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6  และปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ เห็นเป็นโอกาสอันดีที่ได้ฉลองการครบรอบ 140 ปีความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียมในเมืองเกนท์อีกแห่งหนึ่ง หลังจากที่ได้จัดงานเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญดังกล่าวจนประสบความสำเร็จอย่างงด งามทั้งที่เมืองแอนท์เวิร์ป และกรุงบรัสเซลส์ในช่วงกลางเดือนเมษายน ที่ผ่านมา

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2551 ซึ่งเป็นวันแรกของงาน ทาง Flanders Expo ได้จัดงาน Special Thai Evening ขึ้นที่ภัตตาคาร Blue Elephant เพื่อให้ชาวไทยและชาวเบลเยียมฉลองโอกาสสำคัญร่วมกัน โดยนาย Patrick Coelmont, CEO Commercial Director ได้เป็นตัวแทนของ Flanders Expo กล่าวเปิดงานร่วมกับนายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งการเปิดงานในลักษณะนี้ถือเป็นครั้งแรกของการจัดงาน Kokerello

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งนาฏศิลป์และดนตรีไทยไปแสดงในงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อให้แขกผู้มี เกียรติได้รับชมระหว่างงาน นอกจากนี้ ในช่วงกลางวันของวันที่ 5-8 ธันวาคม 2551 ประชาชนที่เข้าร่วมงาน Kokerello ยังสามารถรับชมการแสดงของนาฏศิลป์และดนตรีไทยที่แสดงบนเวทีกลางงานได้วันละ 3 รอบ หรือเดินชมรอบๆ Thailand Street ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางงาน เพื่อชมการสาธิตการแกะสลักผักผลไม้ เยี่ยมชมบูธ ททท. การบินไทย บูธจำหน่ายอาหารไทย ขนมไทย สินค้าอาหารแปรรูป สินค้าหัตถกรรมไทย ซึ่งจัดและตกแต่งให้มีความสวยงามแบบไทย กล่าวได้ว่าอาหารและนาฏศิลป์ไทยเป็นจุดสนใจของงานและได้รับการต้อนรับจาก ประชาชนผู้เข้าร่วมงานอย่างดียิ่งตลอดทั้ง 4 วันของการจัดงาน

ไทย