การเข้าร่วมงาน Kokerello 2008 ของไทย
ศิลปินไทยได้รับรางวัล Routes ECF Princess Margriet Award for Cultural Diversity

คนไทยในเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และประเทศใกล้เคียง ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันอาทิตย์ที่   7 ธันวาคม 2551 คนไทยในเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และประเทศใกล้เคียง ครอบครัวและมิตรสหาย กว่า 700 คน ได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู  เบลเยียม ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์พระธรรมทูต (เจ้าอาวาส) จากวัดไทยทุกวัดในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก

เมื่อถึงเวลา 10.30 น. นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตฯ  ประธานในพิธีได้จุดธุปเทียนเครื่องนมัสการพระรัตนตรัย  และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ ผู้ร่วมพิธีกล่าวอาราธนาศีล  จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ไปยังโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดฝากรวยครอบดอกไม้ที่ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ และอ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

พระสุธีญาณวิเทศ ประธานสงฆ์วัดไทยธรรมาราม แสดงพระธรรมเทศนา  ในหลัก ?ทศพิศราชธรรม? เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีใจความสำคัญสรุปว่า เป็นบุญของประชาชนคนไทยทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ พระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัวฯ ทรงไว้ซึ่งทศพิศราชธรรม ซึ่งทศพิศราชธรรมคือธรรมของผู้บริหารซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถปฏิบัติธรรมดัง กล่าวได้ ภายหลังการแสดงพระธรรมเทศนา จึงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

จากนั้น จึงสวดถวายพรพระ เอกอัครราชทูตฯ ตัวแทนคนไทยและชาวเบลเยียมได้ประเคนภัตตาหารถวายพระสงฆ์ฉัน ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และกรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอดิเรกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ผู้ร่วมพิธีได้ถวายคำนับพระบรมฉายาลักษณ์

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวกับผู้เข้าร่วมพิธี ขอให้ทุกคนน้อมนำหลักธรรมจากพระธรรมเทศนา และพระบรมราโชวาท ?การรู้รัก สามัคคี? ไปประพฤติปฏิบัติ  จากนั้น จึงได้ชี้แจงสถานการณ์และการดำเนินการต่างๆ ของประเทศไทย และว่าหากเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ทั้งที่เมืองมุมไบและกรุงเอเธนส์ที่เกิด ขึ้นในระยเวลาใกล้เคียงกัน จะเห็นได้ชัดเจนว่า กรณีการปิดสนามบินสุวรรณภูมิในประเทศไทยและกรณีอื่น ๆ  ชาวต่างชาติไม่เคยตกเป็นเป้าหมายของความรุนแรง อีกทั้งในประเทศไทยไม่มีการทำลายสถานที่ราชการและสถานที่เพื่อใช้ประโยชน์ สาธารณะ  จึงขอให้ทุกคนร่วมช่วยกันชี้แจงทำความเข้าใจต่อไปด้วย

เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนให้คนไทยมาร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันเช่นนี้อีก ซึ่งในปี 2552 จะขอเชิญชวนคนไทยร่วมถวายพระพรชัยงคลในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2552 เวลา 18.30 น. ณ Concert Noble กรุงบรัสเซลส์  ภายหลังการจัดงานเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูต ณ สถานที่เดียวกันในช่วงกลางวัน

ก่อนจบพิธี ทุกคนได้ร่วมร้องเพลง ?ภูมิพลังแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา? และ ?สดุดีมหาราชา? อย่างพร้อมเพรียงกัน  ภายหลังพิธี จึงได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันภายในบริเวณวัด

ไทย