เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซสล์ กล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยต่อสมาชิกสภายุโรป
การทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Global Leader Award) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ นาย Jo?o Aguiar Machado รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศอียู

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ นาย Joo Aguiar Machado รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศอียู ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมี เอกอัครราชทูตบังกลาเทศ เอกอัครราชทูตบรูไน เอกอัครราชทูตจีน เอกอัครราชทูตพม่า เอกอัครราชทูตเกาหลี อธิบดีกรมเอเซียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสวีเดน นาย David Lipman ว่าที่เอกอัครราชทูตอียูประจำประเทศไทย นาย Tomasz Kozlowski ที่ปรึกษากรมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศอียู หัวหนัาสำนักงานผู้แทนเขตปกครองพิเศษฮ่องกงประจำอียู และอทป. รมณีฯ เข้าร่วมด้วย

 

ไทย