ศิลปินไทยได้รับรางวัล Routes ECF Princess Margriet Award for Cultural Diversity
งานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ นาย Jo?o Aguiar Machado รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศอียู

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซสล์ กล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยต่อสมาชิกสภายุโรป

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551  นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ไปร่วมการประชุมสมาชิกสภายุโรป กลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน  เพื่อกล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในประเทศไทย  ตามคำเชิญของนาย Hartmut Nassauer   ประธานกลุ่มฯ  (ดังรายละเอียดถ้อยแถลงด้านล่าง)

ภายหลังการกล่าวถ้อยแถลง   นาย Nassauer และสมาชิกสภายุโรป  ได้กล่าวแสดงความสนับสนุนไทย  และเข้าใจพัฒนาการทางการเมืองของไทยดีขึ้น  และได้แสดงความหวังว่า  สถานการณ์การเมืองของไทยจะมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างราบรื่น  ภายใต้กรอบกฎหมายและความปรองดอง  ทั้งนี้  สมาชิกสภายุโรป กลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน ยังมีแผนการจะเดินทางเยือนประเทศไทยในปีหน้า

บรรยากาศการประชุม  ซึ่งเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมฟังได้ เป็นไปอย่างอบอุ่น  ให้เกียรติ  ให้ความเข้าใจ  และสนับสนุนประชาธิปไตยในไทย

ไทย