งานเลี้ยงอาหารค่ำออท. Lipman เอกอัครราชทูต/หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทย
วันมาฆบูชา

การให้สัมภาษณ์ Travel 2 Magazine

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2552 เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้สัมภาษณ์นาย Danny Verheyden, Publisher และ Chief Editor ของ Travel 2 Magazine เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำบทความลงพิมพ์ในนิตยสารฯ ฉบับเดือนเม.ย. 2552 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ความมั่นใจว่าประเทศไทย back to business แล้ว รัฐบาลมีเสถียรภาพ และได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมกลางปีกว่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน และจะมีมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายมาตรการ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงไทยว่า เป็น Land of smile and opportunities นอกจากสิ่งงดงามตามธรรมชาติและอัธยาศัยการต้อนรับแล้ว ไทยยังมีจุดเด่นที่เป็นศูนย์ medical tourism, long stay สำหรับผู้ที่ early retire และยังกล่าวรวมไปถึงพลวัตรทางเศรษฐกิจของไทยในขณะนี้ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนชาวยุโรปในด้าน Mega-project, logistics, การเกษตร, การคมนาคม, เทคโนโลยี และการศึกษาในไทย ต่อข้อถามถึงแนวโน้มการให้ความสำคัญในอนาคตต่อตลาดท่องเที่ยว เอกอัครราชทูตฯ เห็นว่า คงเป็นด้านการรักษาสภาพแวดล้อม เพราะเป็นแนวโน้มที่ตะวันตกให้ความสำคัญและเป็นประโยชน์แก่ไทยเอง

 

ไทย