การหารือระหว่างทีมประเทศไทยกับผอ.สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ เกี่ยวกับปัญหาการนำสินค้าเกษตรไทยสู่คลาดอียู
การให้สัมภาษณ์ Travel 2 Magazine

งานเลี้ยงอาหารค่ำออท. Lipman เอกอัครราชทูต/หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 19.30 น. เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ เอกอัครราชทูต David Lipman และภริยา ในโอกาสที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งเอกอัครราชทูต/หัวหน้าสำนักงานคณะ กรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทย ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมี นาย James Moran อธิบดีกรมเอเชีย DG RELEX นาย Philippe Meyer ผอ.กองเอเชีย DG Trade และภริยา นาย Paul Adamson ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานศูนย์ The Centre และภริยา นาย Lauwrence Watson ที่ปรึกษามูลนิธิแม่ฟ้าหลวง นาย Andreas List เจ้าหน้าที่โต๊ะ DG RELEX อัครราชทูตศรัณย์ฯ และอัครราชทูตศิรินารถฯ เข้าร่วมด้วย

 

ไทย