การให้สัมภาษณ์ Travel 2 Magazine
งานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตชิลี

วันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552 วัดพุทธแอนต์เวิร์ป (ตั้งอยู่ที่ Sint-Jobsteenweg 84, 2970 S-Gravenwezel) ได้จัดให้พุทธศาสนิกชนในเบลเยียมและประเทศใกล้เคียง ร่วมทำบุญ ทอดผ้าป่า และจุดมาฆประทีป เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งคนไทยและคนท้องถิ่นกว่า 30 คน พร้อมทั้งอัครราชทูตศรัณย์ เจริญสุวรรณ และกงสุลอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ เข้าร่วมพิธี นอกจากการจัดงานวันมาฆบูชาโดยวัดพุทธแอนต์เวิร์ปเมื่อวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู จะจัดงานวันมาฆบูชาขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชนทราบทั่วกัน

 

ไทย