วันมาฆบูชา
งานวันมาฆบูชา ณ วัดไทยธรรมาราม

งานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตชิลี

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.00 น. เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตชิลี (นาย Juan Salazar Sparks) ในโอกาสที่ครบวาระประจำการและจะเดินทางกลับไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน การต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศชิลี ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเอกอัครราชทูตปานามา เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย เอกอัครราชทูตเปรู เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ เอกอัครราชทูตเม็กซิโก เอกอัครราชทูตลาว เอกอัครราชทูตบราซิล อัครราชทูตศรัณย์ฯ และอัครราชทูตที่ปรึกษาพันทิพาฯ เข้าร่วมด้วย

 

ไทย