งานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตชิลี
งานเลี้ยงอาหารค่ำคณะสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

งานวันมาฆบูชา ณ วัดไทยธรรมาราม

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552  พุทธศาสนิกชนไทยและครอบครัว พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและตัวแทนสำนักงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์ฯ สำนักงานเกษตรฯ และสำนักงานศุลกากรฯ และประชาชนไทยในเบลเยียมประมาณ 100 คนได้ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู พระภิกษสุงฆ์ได้ออกรับบิณฑบาตร ภายในบริเวณวัด หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ในช่วงบ่าย ท่านเจ้าคุณพระสุธีญาณวิเทศ เจ้าอาวาส ได้แสดงพระธรรมเทศนา และเชิญชวนสาธุชนที่ร่วมงานนั่งสมาธิเพื่อแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศล ก่อนที่จะประกอบพิธีเวียนเทียน นอกจากนั้น ในวันดังกล่าว ได้มีคณะผ้าป่าจากเมืองแอนต์เวิร์ป ร่วมทำบุญเพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมบริเวณด้านหลังวัดด้วย

ไทย