งานวันมาฆบูชา ณ วัดไทยธรรมาราม
การแสดงปาฐกถาโดย ดร.เตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยในหัวข้อพระมหากษัตริย์ไทยและการพัฒนา ณ มหาวิทยาลัย Group T เมือง Leuven

งานเลี้ยงอาหารค่ำคณะสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

เมื่อ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18.30 น. เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ รักษาการประธานกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และคณะ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสเดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์เพื่อพบหารือกับผู้แทนสหภาพยุโรป โดยมีอัครราชทูตศรัณย์ฯ หัวหน้าสำนักงานพาณิชย์ฯ หัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาศุลกากร รักษาการหัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรฯ อัครราชทูตที่ปรึกษารมณีฯ ที่ปรึกษาจิตธนาฯ และคุณชลทิพาฯ เข้าร่วมด้วย

 

ไทย