การเข้าร่วมงาน ISB International Fairs 2009
สงกรานต์ไทยในลักเซมเบิร์ก

การเข้าร่วมงานวันส่งเสริมประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2552 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับเชิญจากกลุ่ม Karavaan ประกอบด้วยมัคคุเทศก์รุ่นหนุ่มสาวซึ่งทำงานร่วมกับ Joker บริษัทท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเมืองแอนท์เวิร์ป ให้เข้าร่วมงานวันส่งเสริมประเทศไทย (Day of Promoting Thailand) ณ Via Via Caf? เมืองแอนท์เวิร์ป ระหว่างเวลา 14.00-18.00 น.

กลุ่ม Karavaan ได้ริเริ่มจัดงานดังกล่าวขึ้น และได้เลือกที่จะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยและประเทศไทยเป็นประเทศ แรก สถานเอกอัครราชทูตฯ จึง ได้ให้แนะนำเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและสนับสนุนเครื่องประดับตกแต่งสถานที่ นำแผ่นพับและโปสเตอร์ททท. ไปแจกจ่าย  และส่งพนักงานแกะสลักผักผลไม้ไปสอนและแสดงในงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างมาก ทางผู้จัดจึงได้เพิ่มการสอนแกะสลักผักผลไม้เป็น 2 รอบ นอกจากนี้ การสอนทำอาหารไทย (ต้มข่าไก่) การสอนนั่งสมาธิ และการสอนนวดแผนไทย ฝึกสอนโดยสมาชิกของกลุ่ม Karavaan ที่เคยไปเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวที่เมืองไทยก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับ การอบรมอย่างมากเช่นกัน

นับว่างาน Day of Promoting Thailand ได้รับความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ เพราะเป็นการจัด workshop เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับปทท. การท่องเที่ยวไทย ฝึกสอนนั่งสมาธิ ทำอาหารไทย และนวดแผนไทยโดยกลุ่มมัคคุเทศก์รุ่นหนุ่มสาวชาวเบลเยียม ให้แก่ผู้ที่สนใจ และต้องการไปท่องเที่ยวเมืองไทยจำนวน 45 คน มีการจัดตกแต่งสถานที่อย่างสวยงาม มีป้ายเขียนให้ข้อมูลที่ชาวต่างชาติควรรู้ เช่น ผู้หญิงไม่สามารถถูกตัวพระสงฆ์ได้ เมืองไทยเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้ม คนไทยเป็นมิตรกับชาวต่างชาติ นิสัยประจำชาติเหล่านี้ ทำให้คนไทยรอดพ้นจากความยากลำบากเช่นในช่วงสึนามิไปได้ นอกจากนี้ ชาวเบลเยียมที่สอนนวดแผนไทยยังได้ย้ำว่า นวดแผนไทยเป็นการบำบัดรักษาไม่เกี่ยวข้องกับการนวดเพื่อให้เกิดอารมณ์ทางเพศ แต่อย่างใด ในงานมีการประมูลรูปปั้นช้าง และพ่อครัวซึ่งจะไปประกอบอาหารไทยให้ถึงบ้านของผู้ชนะการประมูล ซึ่งผู้จัดจะนำรายได้จากการประมูลทั้งสองไปมอบให้แก่โรงพยาบาลช้างในประเทศ ไทยต่อไป

ไทย