การประชุมทีมประเทศไทยประจำบรัสเซลส์กับกงสุลกิตติมศักดิ์และ Friends of Thailand
การเข้าร่วมงานวันส่งเสริมประเทศไทย

การเข้าร่วมงาน ISB International Fairs 2009

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2552 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงาน International Fairs ของโรงเรียนนานาชาติกรุงบรัสเซลส์  ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงยิมของโรงเรียน ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น. งานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อหารายได้สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนและ กิจกรรมของนักเรียน ในปีนี้ ได้มีสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานของต่างประเทศจำนวนกว่า 60 แห่งในเบลเยียม ไปร่วมออกบูธจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมืองในงานดังกล่าว

งานนี้ ออท. พิศาล และนางวัญจนา มาณวพัฒน์ ได้นำครอบครัวข้าราชการของสำนักงานเกษตรฯ พาณิชย์ และศุลกากร ซึ่งมีบุตรธิดาเล่าเรียนศึกษาในโรงเรียนดังกล่าว ไปตกแต่งบูธและจำหน่ายอาหารและขนมไทย ได้แก่ ผัดไทย ข้าวแกงเขียวหวานไก่ ปอเปียะ และขนมครก ปรากฏว่าอาหารไทยได้จำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว จนต้องนำมาเพิ่มอีก 2-3 รอบ แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการเนื่องจากผู้รอรับประทานอาหารไทยหลายราย ต้องผิดหวังเพราะอาหารได้หมดลงอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ยังได้นำเกม Thailand Quiz ซึ่งเป็นเกมถาม-ตอบปัญหาง่ายๆ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศไทย โดยได้เตรียมรางวัลมอบให้ผู้ที่สามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง เช่นปลาตะเพียนสาน ตำราอาหารไทย ของที่ระลึกจากททท. เกมดังกล่าวเป็นที่สนใจของเด็กนักเรียนจำนวนมาก ของรางวัลที่เตรียมไว้หมดลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะปลาตะเพียนสาน ซึ่งเป็นที่ต้องการของเด็กๆ อย่างมาก และปลาตะเพียนที่แขวนประดับบูธ ก็มีผู้ประมูลไปในราคา 40 ยูโร เจ้าหน้าที่ประจำบูธต้องระดมกำลังช่วยกันสานขึ้นใหม่จนกระทั่งวัสดุที่ เตรียมไปหมด จึงเป็นที่น่าเสียดายที่ต้องปิดบูธเป็นเจ้าแรก เนื่องจากอาหารและรางวัลที่เตรียมไว้ได้หมดลงก่อนเวลาเลิกงาน  ปีนี้ บูธไทยสามารถทำรายได้จากการจำหน่ายอาหารกว่า 1,000 ยูโรและได้นำไปบริจาคให้แก่ทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว

การเข้าร่วมงาน ISB International Fairs เป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยอย่างได้ผลแต่เสียค่าใช้จ่ายน้อยมาก เพราะเป็นการประชาสัมพันธ์อาหารไทยซึ่งแม้จะเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยม อย่างมากในต่างประเทศก็ตาม แต่บรรดาเยาวชนหรือนักเรียนมักไม่ค่อยรู้จักและไม่กล้ารับประทานอาหารไทย เนื่องจากเกรงว่าจะเผ็ด เมื่อได้ทดลองชิมแล้วก็ทราบว่าอาหารไทยนั้นมีหลากหลายและสามารถปรับปรุงรส ชาดได้ตามความต้องการ

นอกจากนี้ เกม Thailand Quiz ซึ่งสถานทูตได้นำไปออกงานเป็นครั้งแรก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในหมู่เยาวชนและนักเรียนให้รู้จักประเทศ ไทยมากขึ้น โดยเตรียมข้อมูลความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมืองไทย ไปให้เด็กๆ อ่าน เพื่อจะได้จดจำและนำมาตอบคำถามเพื่อชิงรางวัล ปรากฏว่าเกมดังกล่าวเป็นที่สนใจและสามารถดึงดูดนักเรียนและผู้ปกครองให้มา เยี่ยมชมบูธไทยอย่างเนืองแน่นตลอดเวลา นับเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ให้แก่เยาวชนที่ได้ผลดียิ่ง

ไทย