การเข้าร่วมงานวันส่งเสริมประเทศไทย
งานสงกรานต์ ประจำปี 2552 ณ วัดธัมมปทีป

สงกรานต์ไทยในลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2552 สมาคมเพื่อนไทยแห่งประเทศลักเซมเบิร์ก (Les Amis de la Thailande, Luxembourg a.s.b.l.)  ได้จัดงานสงกรานต์ขึ้น ณ ศูนย์วัฒนธรรม Meaufort โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานเกษตรฯ และสำนักงานศุลกากรฯ ประจำกรุงบรัเซลส์  ประชาชนชาวไทยพร้อมครอบครัวและมิตรสหายที่อาศัยอยู่ในประเทศลักเซมเบิร์ก เบลเยียม เยอรมนี และฝรั่งเศสเข้าร่วมงาน

งานเริ่มขึ้นด้วยพิธีสงฆ์ โดยนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ อัครราชทูต จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พระครูศรีธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศลักเซมเบิร์ก และพระสงฆ์จากวัดไทยในประเทศใกล้เคียงรวม 4 รูป  สวดให้พร จากนั้น อัครราชทูตได้กล่าวเปิดงาน โดยแสดงความยินดีกับสมาคมเพื่อนไทยแห่งประเทศลักเซมเบิร์กที่ริเริ่มและเป็นกำลังสำคัญจัดงานขึ้นมา และได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่างประเทศทั้งสองทั้งระดับพระราชวงศ์ รัฐบาลและประชาชน ซึ่งเห็นได้ชัดเจนยิ่งจากเช่นการที่ลักเซมเบิร์กเลือกไปเปิดสถานเอกอัครราชทูตฯ ขึ้นในประเทศไทย การส่งคณะระดับสูงไปเยือนประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา

อัครราชทูตฯ ได้กล่าวด้วยว่า ปี 2552 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับลักเซมเบิร์กครบ 50 ปี ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้จัดงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในไทยและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย – ลักเซมเบิร์ก ในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 และจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา (หรืองานวันชาติ) ในประเทศ ลักเซมเบิร์กเป็นครั้งแรกในวันที่ 7 ธันวาคม ในปีนี้ ซึ่งขอให้คนไทยได้มาร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเช่นในโอกาสนี้

ในวันดังกล่าว ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ไปเปิดให้บริการกงสุลสัญจรรับทำหนังสือเดินทาง e passport ให้บริการงานนิติกรณ์เอกสาร งานทะเบียนราษฎร์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกงสุล ซึ่งได้รับการตอบรับ   อย่างดีจากคนไทยในลักเซมเบิร์ก และจากประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่เขตชายเแดนเยอรมัน-ลักเซมเบิร์ก

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ  อาทิ การสรงน้ำพระพุทธรูป  การแสดงนาฏศิลป์ไทย  และการออกร้านขายอาหารและขนมไทย และการละเล่นต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนซึ่งมาร่วมงานกว่า 300 คน

ไทย