สงกรานต์ไทยในลักเซมเบิร์ก
งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตสวีเดน

งานสงกรานต์ ประจำปี 2552 ณ วัดธัมมปทีป

วัดธัมมปทีป เบลเยียม ได้จัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2552 ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2552 โดยมี ประชาชนชาวไทยพร้อมครอบครัวและมิตรสหายที่อาศัยอยู่ในประเทศเบลเยียมและ ประเทศใกล้เคียง และชาวเบลเยียมเข้าร่วมงาน

ในช่วงเช้า นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตฯ ประธานในพิธี พร้อมด้วย น.ส. ศิรินารถ ใจมั่น อัครราชทูต (พาณิชย์) ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานต่าง ๆ พร้อมกับผู้มาร่วมงานได้ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา หลังจากนั้นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร

ในช่วงบ่ายพรครูวินัยธรสมศักดิ์ สกกเมธี เจ้าอาวาสฯ ได้เชิญเอกอัครราชทูตฯ ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสิริมงคล หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวอวยพรคนไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานประเพณีสงกรานต์ และยังได้กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยที่มีทิศทางที่ดีขึ้น และขอให้คนไทยมีความรักใคร่ ปรอดอง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของคนไทยในเบลเยียม

ภายในงานยังมีการจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส นำโดยพรครูวินัยธรสมศักดิ์ สกกเมธี การแสดงนาฎศิลป์ไทย และการออกร้านขายของ และจำหน่ายสินค้าและอาหารหลากหลายประเภท

ไทย