งานสงกรานต์ ประจำปี 2552 ณ วัดธัมมปทีป
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงผู้บริหารระดับสูงของเบลเยียม

งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตสวีเดน

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 เวลา 20.00 น. เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Christian Danielsson เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำสหภาพยุโรป ซึ่งจำทำหน้าที่ประธานสหภาพยุโรปต่อจากสาธารณรัฐเชก ในครึ่งหลังปี 2552 นี้ และภริยา นาง Veronika Wand-Danielsson เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรสวีเดนประจำองค์การ NATO ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเอกอัครราชทูตแคนาดา เอกอัครราชทูตพม่า เอกอัครราชทูตอินเดีย นาย Tony Barber หัวหน้าสำนักงานของหนังสือพิมพ์ Financial Times ประจำสหภาพยุโรป และอัครราชทูตศรัณย์ฯ เข้าร่วมด้วย

เอกอัครราชทูต Danielsson ได้แจ้งลำดับความสำคัญที่สวีเดนจะให้ ในการทำหน้าที่เป็นประธานสหภาพยุโรประหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2552

 

ไทย