งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตสวีเดน
งานวันปีใหม่ไทย ณ วัดพุทธาราม เมืองซินต์นิคลาส

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงผู้บริหารระดับสูงของเบลเยียม

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นผู้ที่มี บทบาทสำคัญในภาคเศรษฐกิจและสังคมของเบลเยียม จำนวน 20 คน ณ ห้องเลี้ยงรับรองของ Cercle de Lorraine โดยมีนายพิศาล มาณวพัฒน์ ออท. ณ กรุงบรัสเซลส์ และทีมประเทศไทย ประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานของไทยประจำเบลเยียม ผู้แทนททท. นาย Joselyne Timmermans กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำเมืองแอนท์เวิร์ป และนาย Lawrrence Watson ที่ปรึกษามูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มาร่วมงานเลี้ยงดังกล่าวด้วย

Cercle de Lorraine ได้จัดงานเลี้ยงให้แก่สมาชิกเป็นประจำทุกเดือน และในเดือนเมษายนที่ผ่านมา นาง Bernadette Beckmans เลขานุการบริหารของสมาคม ได้ทาบทามให้สถานทูตไทยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยสถานทูตได้นำอาหารไทยจากร้าน KaiYou เมืองวอเตอร์ลูไปจัดงานเลี้ยงรับรอง และนำผลไม้แกะสลักเป็นรูปดอกไม้นานาชนิดไปตกแต่งโต๊ะอาหารและห้องจัดเลี้ยง อย่างสวยงาม

ในงานเลี้ยงดังกล่าว นายพิศาลฯ ได้กล่าวปราศรัยชี้แจงถึงสถานการณ์และข้อเท็จจริงของไทยเพื่อให้แขกผู้มี เกียรติชาวเบลเยียมเกิดความมั่นใจในเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทย นอกจากนี้ ทีมประเทศไทยยังใช้โอกาสดังกล่าวสนทนาและชี้แจ้งตอบข้อสงสัยให้แก่ผู้ที่มา ร่วมงานด้วย นับเป็นการร่วมกันทำงานเพื่อเรียกความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยให้กลับคืนอย่าง ทันต่อสถานการณ์ หลังจากงานเลี้ยงอาหารกลางวัน แขกจำนวนมากยังได้สนทนากันต่อเป็นเวลานาน ก่อนจะแยกย้ายกันไปทำงานโดยไม่ลืมที่นำหนังสือ Thainess และ Wellness เผยแพร่วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยติดตัวไปด้วย

ไทย