สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงผู้บริหารระดับสูงของเบลเยียม
งาน Organic Thailand แสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย

งานวันปีใหม่ไทย ณ วัดพุทธาราม เมืองซินต์นิคลาส

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2552 วัดพุทธาราม เมืองซินต์นิคลาส ได้จัดงานเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์/วันครอบครัว  ที่ผ่านมา โดยมีกงสุลอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ และคนไทยในเบลเยียม และประเทศใกล้เคียงกว่า 200 คนร่วมงาน

ในวันดังกล่าว นอกจากพุทธศาสนิกชน ครอบครัวและมิตรสหายที่ไปร่วมงานจะได้มีโอกาสร่วมทำบุญตักบาตร ทอดผ้าป่า และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ฐาติมิตรผู้ล่วงลับตามคติความเชื่อของคนไทยแต่ โบราณ ยังได้มีโอกาส              สรงน้ำพระพุทธรูป  พระสงฆ์ และรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากตัวแทนผู้สูงอายุด้วย

วัดพุทธาราม เมืองซินต์นิคลาส ตั้งอยู่ห่างจากกรุงบรัสเซลส์ทางรถยนต์ประมาณหนึ่งชั่วโมง อยู่ใกล้เมืองสำคัญในเขตแฟลนเดอร์ส อาทิ แอนต์เวิร์ปและเก็นท์  ในปัจจุบัน พระมหาชินวงศ์ จารุวังโสเป็นเจ้าอาวาส

ไทย