งาน Organic Thailand แสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย
งาน APWA Charity Bazaar 2009

งานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติ แก่ ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 13.00 น. เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ ที่ภัตตาคาร Kaiyou ในโอกาสที่คณะเดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์และเข้าเยี่ยมชมงาน European Seafood Exposition โดยมีคณะผู้แทนภาคเอกชนจากสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยที่เข้าร่วมงาน European Seafood Exposition อัครราชทูตศรัณย์ฯ อัครราชทูตศิรินารถฯ หัวหน้าสำนักงานพาณิชย์ กรุงบรัสเซลส์ และผอ.พรศิริฯ สำนักงานส่งเสริมการค้า กรุงเฮก เข้าร่วมด้วย

 

ไทย