งาน APWA Charity Bazaar 2009
งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตอิยิปต์

งาน TCEB Brussels Roadshow ที่กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ผอ.สุประภา โมฬีรตานนท์ และ ผอ.มาลินี กิตะพาณิชย์ ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการฯ (สสปน.หรือ Thailand Convention and Exhibition Bureau- TCEB)  ได้นำผู้แทนนักธุรกิจในไทย รวม 16 คน มาร่วมงาน TCEB Brussels Roadshow ซึ่ง TCEB เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ Chateau d?Eau du Bois de la Cambre เพื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดให้ลูกค้านักธุรกิจกลุ่มไมซ์ MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) ในเบลเยียมเล็งเห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการรองรับการจัดการประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติ

เอกอัครราชทูต พิศาล มาณวพัฒน์ ได้รับเชิญจาก TCEP ให้เข้าร่วมและกล่าวเปิดงานดังกล่าว    ซึ่งเอกอัครราชทูตพิศาลฯ ได้ให้ข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นในสถานการณ์การเมืองในไทย โดยเน้นว่า แม้ว่าจะมีการประท้วง แต่นรม.ยึดมั่นในประชาธิปไตย และมุ่งมั่นที่จะรับฟังและหาข้อยุติทางการเมือง ชาวต่างประเทศไม่เคยเป็นเป้าหมายของผู้ประท้วงไม่ว่าจะฝ่ายใดก็ตาม  ได้รับการดูแลอย่างดี ธุรกิจและการท่องเที่ยวยังดำเนินไปเช่นปกติ นอกจากนี้ ออท.ได้กล่าวถึง คสพ. ที่ใกล้ชิดระหว่างไทย-เบลเยียมที่ดำเนินมากว่า 140 ปี และแสดงความชื่นชมทางการเบลเยียมที่เป็นมิตรกับไทยและออก travel advisory ที่ objective  จากนั้นผู้แทน TCEB ได้กล่าวถึงจุดเด่นของไทยในการเป็นศูนย์กลางจัดการประชุม/นิทรรศการนานาชาติ เช่น ด้านคมนาคม ประสบการณ์ในการจัดการประชุม บริการที่ดี จุดเด่นด้านวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว สิ่งจูงใจต่างๆ  โดยฉาย powerpoint presentation/และสารคดีท่องเที่ยวไทยสั้นๆ ประกอบการบรรยายด้วย

นักธุรกิจไมซ์จากเบลเยียมที่เข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 30 คน ต่างรู้สึกประทับใจกับการคำชี้แจงซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นในไทยได้มาก จากนั้น ได้มีโอกาสหารือข้อธุรกิจในรายละเอียดโดยตรงกับเอกชนไทยที่ TCEB  นำมา ได้แก่ ศูนย์ประชุมศิริกิตติ์ /IMPACT/BITEC  โรงแรม Royal Cliff Beach Resort/PEACH /CENTARA/Imperial Queen?s Park /Shangri-La/ Rembrandt/Pan Pacific/Asia Noble House  บ.ทัวร์  Diethelm Travel/Turismo Asia/Arosa Travel Service  และบริษัท Destination Management ได้แก่ Creative Destination Management/Akorn Destination Management

TCEB ให้ความสำคัญกับลูกค้าธุรกิจไมซ์ในเบลเยียม เนื่องจากเบลเยียมเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสมาคม/องค์การระหว่างประเทศ และบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก โดยทั่วไป ลูกค้าธุรกิจไมซ์ในเบลเยียมรู้จักและชื่นชอบประเทศไทยมาก และยังคงมองไทยเป็นทางเลือกที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชีย แต่ธุรกิจไมซ์ต้องมีการเตรียมการระยะยาว ต้องสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกประสบปัญหาวิกฤตเช่นปัจจุบัน  ทั้งนี้ คณะ สสปน. มีแผนที่จะจัด Roadshow มาเบลเยียมอีกในปี 2553

ไทย