งานวันวิสาขบูชา ณ วัดธัมมปทีป เมืองแมเคอเลิ่น
คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เดินทางเยือนประเทศเบลเยียม

นายไชยา ยิ้มวิไล ประธานที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ฯ เดินทางดูงานด้าน Logistics

    เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 8 มิ.ย.52 นายไชยา ยิ้มวิไล ประธานที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ฯ พร้อมคณะข้าราชการ นักธุรกิจ ผู้สื่อข่าวไทย รวม 11 คน เยือนลักเซมเบิร์ก   เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการค้า และศึกษาลู่ทางการใช้ลักเซมเบิร์ก เป็นฐานส่งออกอีกแห่งหนึ่งของสินค้าไทยในยุโรป   คณะฯ ได้รับการต้อนรับจากนาย Daniel Liebermann ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ กระทรวงเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศของ  ลักเซมเบิร์ก  ซึ่งได้บรรยายสรุปให้ทราบเกี่ยวกับศักยภาพด้านเศษฐกิจและแผนพัฒนานิคมโลจิ สติกส์ (Logistics Park) ของลักเซมเบิร์ก ซึ่งมีบริษัทฯ จากหลายประเทศใช้ เป็นศูนย์เพื่อกระจายสินค้าไปยังยุโรป  จากนั้น คณะฯ ได้เดินทางไปดูงานที่ Luxair Cargo Center

     ต่อมา ระหว่างเวลา 17.30-18.30 น. ของวันเดียวกัน นายไชยา ยิ้มวิไล ประธานที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ฯ  และนายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นางสาวศิรินารถ  ใจมั่น อัครราชทูต (สำนักงานพาณิชย์/บรัสเซลส์) นส. พันทิพา เอี่ยมสุทธา  อัครราชทูตที่ปรึกษา  และนายอัศวิน โชติเทวัน กรรมการ ผจก.สหฟาร์มกรุ๊ป ได้พบและหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะกรรมาธิการยุโรป ได้แก่ นาย Philippe Meyer, DG Trade/European Commission (EC) และนาง Renalte Nicholay, Member of Cabinet of EU Trade Commissioner

ในโอกาสดังกล่าว  นายไชยาฯ ขอให้คณะกรรมาธิการยุโรปมั่นใจในเสถียรภาพของรัฐบาลและการเมืองไทย รวมทั้งขอให้ส่งเสริมความร่วมมือทางการเศรษฐกิจ/การค้าระหว่างกันยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยมายังสหภาพยุโรป  ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นต่างๆ เช่น ความเป็นไปได้ที่จะจัดทำความตกลงเขตเสรีทางการค้าระหว่างไทย-สหภาพยุโรป นอกจากนี้ ฝ่ายไทยแจ้งให้ทราบว่า  ไทยปลอดจากไวรัสไข้หวัดนกกว่า 90 วันตามข้อกำหนดสากลแล้ว  ดังนั้น ขอให้อียูยกเลิกการระงับการนำเข้าไก่สดจากไทยด้วย และไทยประสงค์จะขอใช้สิทธิสำหรับโควต้าไก่สด (salted poultry meat) ของไทยที่ยังเหลือ 92,610 ตัน

ไทย