คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เดินทางเยือนประเทศเบลเยียม
งานทำบุญเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา ณ วัดพุทธาราม

ผช. รมต. พนิช เยือนบรัสเซลส์ ประชุมทีมประเทศไทย และหารือฝ่าย อียู

วันที่ 17 – 18 มิ.ย. 52  นายพนิช  วิกิตเศรษฐ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนกรุงบรัสเซลส์  เพื่อเข้าร่วมประชุม รัฐมนตรีพลังงาน ASEM ในวันที่ 18 มิ.ย.  จัดโดยคณะกรรมาธิการยุโรป  ในโอกาสนี้ ได้เป็นประธานมอบแนวนโยบายและรับฟังการดำเนินการของทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์  โดย ออท. และหัวหน้าสำนักงานต่าง ๆ เข้าร่วม ภายหลังจากนั้นยังได้เข้าพบ นาย Hartmut  Nassauer สมาชิกรัฐสภายุโรป  หัวหน้าคณะผู้แทนความสัมพันธ์กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน

ในวันที่ 18 มิ.ย. ออท. ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นเกียรติแก่ผู้ช่วยรัฐมนตรีโดยได้เชิญ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะกรรมาธิการจากฝ่ายต่างประเทศ การค้า และการแข่งขัน เข้าร่วมด้วย เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างไทยกับอียู ที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน และเตรียมการสำหรับการเยือนของนายกรัฐมนตรีในช่วงปลายปีนี้ด้วย

 

ไทย