ผช. รมต. พนิช เยือนบรัสเซลส์ ประชุมทีมประเทศไทย และหารือฝ่าย อียู
รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และคณะจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เยือนกรุงบรัสเซลส์

งานทำบุญเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา ณ วัดพุทธาราม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2552 พุทธศาสนิกชนชาวไทยและครอบครัวในเบลเยียมและจากประเทศใกล้เคียงประมาณ 200 คน และนายอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ เลขานุการเอก (กงสุล) ได้ร่วมงานทำบุญเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี 2552 ซึ่งวัดพุทธาราม  (ตั้งอยู่ที่  90 Gentstraat, 9111 ประเทศเบลเยียม และในปัจจุบันมีพระมหาชินวงศ์ จารุวังโสเป็นเจ้าอาวาส) จัดขึ้น

ในปีนี้ มีคนไทย 8 คน ได้เข้าร่วมถือศีลปฏิบัติธรรมที่วัดในช่วงวันสุดสัปดาห์ในโอกาสดังกล่าว และมีเด็กไทย 2 คน ได้เข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อทดแทนพระคุณบุพการี และศึกษาปฏิบัติธรรมในช่วงวันหยุดภาคเรียนฤดูร้อนประจำปีด้วย

ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2552 วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู ก็จะจัดงานทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาเช่นกัน จึงขอประกาศแจ้งให้ทราบกันทั่วไปด้วย

ไทย