งานทำบุญเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา ณ วัดพุทธาราม
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เยือนกรุงบรัสเซลส์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และคณะจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เยือนกรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2552  นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย และเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานเอกอัครราชทูตในโอกาสที่ ดร. สมชาย หาญหิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และคณะจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  เดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ ระหว่างวันที่  5-9 กรกฎาคม 2552  เพื่อพบหารือกับ DG Trade, DG Environment และ DG Enterprise and Industry คณะกรรมาธิการยุโรป  และภาคเอกชนในกรุงบรัสเซลส์  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/ข้อคิดเห็นเรื่องการจัดทำ FTA และ PCA ไทย-อียู   โดยมี อท ศิรินารถ ใจมั่น (พาณิชย์) อท ชยันต์ เอกะโรหิต (ศุลกากร) อทป จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ (วิทยาศาสตร์)  ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรในต่างประเทศ   ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต  และทีมงาน  Thaieurope.net (IMEU)  เข้าร่วมด้วย

 

ไทย