รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และคณะจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เยือนกรุงบรัสเซลส์
สามเณรและเยาวชนไทยในเบลเยียมเข้าค่ายพระพุทธศาสนาระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เยือนกรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2552 เวลา 18.30 น. เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และคณะ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่คณะเดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์เพื่อพบหารือข้อราชการกับฝ่ายอียู โดยมีอัครราชทูตศิรินารถฯ และข้าราชการสำนักงานพาณิชย์ประจำกรุงบรัสเซลส์ อัครราชทูตศรัณย์ฯ ที่ปรึกษาชลวิทย์ฯ รักษาการหัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรฯ ที่ปรึกษาธาดาฯ ผู้แทนสำนักงานที่ปรึกษาศุลกากร และอัครราชทูตที่ปรึกษารมณีฯ เข้าร่วมด้วย

 

ไทย