สามเณรและเยาวชนไทยในเบลเยียมเข้าค่ายพระพุทธศาสนาระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน
ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล เยือนกรุงบรัสเซลส์

การถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2552  พุทธศาสนิกชนไทยและครอบครัวในเบลเยียมและจากประเทศใกล้เคียงกว่า 300 คน พร้อมตัวแทนข้าราชการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งประจำการ ณ กรุงบรัสเซลส์ และเจ้าหน้าที่กงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ไปร่วมงานเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู

ในช่วงเช้า พระภิกษสุงฆ์และสามเณรได้ออกรับบิณฑบาตร หลังจากนั้น อัครราชทูตอดิศร พร้อมเทพ หัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงบรัสเซลส์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สมาทานศีล จากนั้น จึงถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ในช่วงบ่าย ท่านเจ้าคุณพระสุธีญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยธรรมาราม ได้แสดงพระธรรมเทศนา รับถวายเทียนพรรษา พร้อมผ้าอาบน้ำฝน ก่อนจะนำพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน

วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู เป็นวัดไทยแห่งแรกในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก สร้างขึ้นเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา 5 ธันวาคม 2542 โดยได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบและพระราชทานข้อความจารึก (www.watthaidhammaram.be) ในเดือนกันยายนศกนี้ วัดไทยธรรมารามจะมีอายุครบ 10 ปี

ไทย