รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เยือนกรุงบรัสเซลส์
การถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

สามเณรและเยาวชนไทยในเบลเยียมเข้าค่ายพระพุทธศาสนาระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน

วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู ได้จัดอบรมสามเณรและเยาวชนระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อนประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 12  – 19 กรกฎาคม 2552 โดยมีสามเณร 2 รูป เด็กไทยอายุระหว่าง 8 – 14 ปี จำนวน 6 คน ร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายพระพุทธศาสนาครั้งนี้

ในระหว่างการเข้าค่าย สามเณรและเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาผ่านสื่อต่างๆ  ได้ร่วมทำวัตรเช้า/เย็น เจริญจิตภาวนา ฝึกเดินจงกรม แผ่เมตตา สมาทานศีล ฝึกท่องบทสวดมนต์ และร่วมทำกิจกรรมสาธารณกุศล

สามเณรและเด็กที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ มีทั้งมาจากเมืองที่ประชาชนใช้ภาษาฝรั่งเศสและจากเมืองอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาดัทช์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษน์ประการหนึ่งของประเทศเบลเยียมคือการเป็น ประเทศที่ประชาชนทั่วไปมีบรรพบุรุษ เชื้อชาติ วัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างกัน  สามเณร 2 รูป และเด็กอีก 6 คนมีทั้งผู้เรียนอ่านเขียนภาษาไทยมาบ้างแล้ว และที่พูด/ฟังภาษาไทยได้บ้าง แต่อ่าน/เขียนไม่ได้  ในวันที่เจ้าหน้าที่กงสุลไปเยี่ยมชมค่าย ถวายภัตตาหารเพล และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กที่ร่วมโครงการ จึงเห็นภาพที่น่าประทับใจเช่น สามเณรและเด็กร่วมทำกิจกรรมต่างๆ โดยพูดคุยสลับกันหลายภาษา ทั้งไทย ฝรั่งเศส ดัทช์ และอังกฤษ การฝึกท่องบทสวดมนต์จากหนังสือบทสวดมนต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

โครงการที่วัดไทยธรรมารามจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ นอกจากจะตอบสนองความประสงค์ของครอบครัวคนไทยแล้ว  ยังเป็นที่สนใจของกลุ่มวัยรุ่นชาวเบลเยียมจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้มาร่วมกิจกรรมที่ทางวัดจัดขึ้นในช่วงเย็นของทุกวันด้วย

ไทย