การถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระราชูปถัมภ์ เยือนกรุงบรัสเซลส์

ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล เยือนกรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 ดร. กันตธีร์ ศุภมงคล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางมาเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และได้เปิดโอกาสให้เอกอัครราชทูต และเพื่อนข้าราชการ พูดคุยหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ อย่างเป็นกันเองกว่าหนึ่งชั่วโมง

?ผมเกิดและเติบโตในกระทรวงการต่างประเทศ คือคำแนะนำตัวสั้น ๆ ที่บรรยายประสบการณ์และความรู้ของอดีตรัฐมนตรีท่านนี้ได้เป็นอย่างดี  เริ่มจากเมื่อท่านอายุได้ 8 เดือน ได้ติดตามบิดาซึ่งกำลังเดินทางไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยท่านแรกประจำ ประเทศออสเตรเลีย จนต่อมา ได้เข้ารับราชการเป็นเจ้าหน้าที่การทูตเมื่อปี 2527 ภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและสอนหนังสือที่ USC ดร.กันตธีร์ฯ เคยประจำการ ณ นครนิวยอร์ก ในเวลาต่อมา เมื่อออกจากราชการและเข้าสู่การเมือง ดร. กันตธีร์ฯ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 สมัย และเคยดำรงตำแหน่งผู้แทนการค้าไทยด้วย

ในปัจจุบัน ดร. กันตธีร์ฯ ดำรงตำแหน่ง UC Regents Professor and Senior Fellow ณ Burkle Center for International Relations, UCLA โดยสอนวิชา Diplomacy, Globalization and Development

 

ไทย