กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระราชูปถัมภ์ เยือนกรุงบรัสเซลส์
การย้ายที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ณ กรุงบรัสเซลส์

งานทำบุญบ้าน พิธีทางศาสนา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2552 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดงานทำบุญบ้าน พิธีทางศาสนา โดยพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆ ในเบลเยียม ได้แก่ พระมหาสุธีญาณวิเทศ วัดไทยธรรมาราม, พระวีระ วีรัณธโร วันพุทธอันตเวิร์ป พระมหาชินวงศ์ จารุวังโส วัดพุทธาราม, พระครูวินัยธรสมศักดิ์ สกกเมธี วัดไทยธัมมปทีบ พระมหาวิเชียร วชิรปัญโญ วัดไทยธรรมาราม โดยมีหัวหน้าสำนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างท้องถิ่น มิตรสหายและครอบครัว ร่วมงานกว่า 60 คน

ไทย