งานทำบุญบ้าน พิธีทางศาสนา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต
คณะกรรมการบริหารสมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียม

การย้ายที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ณ กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552 ที่ผ่านสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ณ กรุงบรัสเซลส์  ได้ย้ายที่ทำการแห่งใหม่ มายัง Chaussee de Waterloo, 876, 1000, Brussels ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งเดี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ที่จะมีกำหนดย้ายมา ณ อาคารแห่งนี้ในวันที่ 21 กันยายน ศกนี้

ในงานนี้ สำนักงานเกษตรฯ ได้นิมนต์เชิญ พระมหาสุธีญาณวิเทศ และพระมหาวิเชียร วชิรปัญโญ จากวัดไทยธรรมารามมาประกอบพิธีทางศาสนาในช่วงเช้า โดยมี นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานในพิธี หลังจากที่เอกอัครราชทูต ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำอาราธนาศีล อารารธนาพระปนิต ตามลำดับ พงะสงฆ์ให้ศีล และเจริญพระพุทธมนต์ จากในช่วงบ่ายได้มีการเชิญท่านสาธุคูณ มาประกอบพิธีทางศาสนาคริสตร์ เพื่อเป็นศิริมงคล แก่อาคารที่ทำการแห่งใหม่

ภายหลังจากพิธีทางศาสนาเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการประชุมที่ประเทศไทยครั้งแรกที่อาคารที่ทำการแห่งใหม่ โดยมี นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต เป็นประธานพร้อมด้วย นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ อัครราชทูต น.ส. ศิรินารถ ใจมั่น อัครราชทูต (พาณิชย์) นายชยันตร์ เอกะโรหิต อัครราชทูต (ศุลกากร) นายอดิศร พร้อมเทพ อัครราชทูต (เกษตร) และข้าราชการจากทุกสำงานในกรุงบรัสเซลส์ เข้าร่มประชุมในครั้งนี้

ไทย