คณะกรรมการบริหารสมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียม
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

ประธานองค์กรมวยไทยแห่งเบลเยียมเข้าพบหารือเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 4  กันยายน 2552 นาย Karl Lauwen ประธานสมาคมไทย-เบลได้นำนาย Patrick Van Acker ประธานองค์กรมวยไทยแห่งเบลเยียม (Belgian Kick Boxing and Muaythai Organization-BKBMO) เข้าเยี่ยมคารวะนายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยมีอัครราชทูตศรัณย์ เจริญสุวรรณ ทปษ. พรรณทิพา ประทุมทิพย์ และกงสุลอัครพงษ์ เฉลิมนนท์ เข้าร่วม และได้หารือถึงความร่วมมือในการส่งเสริมมวยไทยในเบลเยียม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

การรับรองมวยไทยในเบลเยียม นาย Van Acker กล่าวว่าองค์กรมวยไทยแห่งเบลเยียมเป็นส่วนหนึ่งของ Martial Arts Association ซึ่งมีสมาชิกทั่วประเทศเบลเยียม 5,000 คน ในจำนวนนี้เป็นสมาชิกขององค์กรฯ ประมาณ 3,000 คน แนวทางการสมัครรับสมาชิกของ BKBMO คือการโยงกีฬากับการแก้ปัญหายาเสพติด จุดประสงค์ในการเข้าพบครั้งนี้เพื่อต้องการหารือถึงแนวทางการทำงานร่วมกัน ระหว่างสถานทูตและองค์กรฯ เพื่อส่งเสริมให้มวยไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในเบลเยียม เนื่องจากเห็นว่ามวยไทยเป็นส่วนผสมระหว่างกีฬา ศาสนา และวิถีชีวิตของคนไทย จึงอยากแนะนำให้ชาวเบลเยียมทราบว่ามวยไทยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย องค์กรมวยไทยแห่งเบลเยียมเป็นสมาชิกของ International Muaythai Federation ซึ่งมีสมาชิกเครือข่ายทั่วโลกกว่า 120 ประเทศ  และเคยได้รับเชิญจาก World Muaythai Council ให้ส่งนักมวยชาวเบลเยียมเข้าแข่งขันชิงแชมเปี้ยนโลกมวยไทยนานาชาติที่สนาม หลวงซึ่งจะจัดเป็นประจำในวันที่ 5 ธันวาคม และในเดือนธันวาคม ศกนี้ ตนก็จะนำทีมนักมวยเบลเยียมเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวที่ปทท. เช่นกัน ที่ผ่านมาเคยมีนักมวยหญิงเบลเยียมซึ่งเป็นทหารชนะการแข่งขัน นอกจากนี้ ปีค.ศ. 2010 ในการแข่งขัน Martial Arts Game ที่กรุงปักกิ่ง มวยไทยก็เป็นกีฬาประเภทหนึ่งในการแข่งขันดังกล่าวร่วมกับ คาราเต้ ยูโด แต่มวยไทยกลับไม่ได้รับรองจากรัฐบาลภูมิภาคแฟลนเดอร์  เนื่องจากเห็นว่ามวยไทยมีความรุนแรง จึงทำให้องค์กรฯ ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินซึ่งตนเห็นว่าปัญหาอยู่ที่ผู้พิจารณาเรื่อง นี้ยังไม่รู้จักมวยไทย จึงไม่เข้าใจ ขณะนี้ ตนกำลังผลักดันให้มวยไทยเป็นกีฬาสาธิตในการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงลอนดอน ในปี ค.ศ. 2012 และมีความหวังเพราะประธาน IOC คนปัจจุบันเป็นชาวเบลเยียม

สถานทูตยินดีที่จะช่วยลอบบี้นักการเมือง รัฐมนตรีกีฬา และหาทางให้สื่อเบลเยียมช่วยเขียนบทความประชาสัมพันธ์ว่ามวยไทยเป็นศิลปะการ ป้องกันตัว ไม่ใช่การต่อสู้ที่ใช้ความรุนแรง จึงขอให้ฝ่ายองค์กรมวยไทยแหงเบลเยียมสรุป 1 หน้าว่า 1. มีประเทศใดในยุโรปที่ให้การรับรองมวยไทยแล้ว (ฝรั่งเศส เยอรมนี โปแลนด์ให้การรับรองแล้ว) 2. ข้อมูลเกี่ยวกับชาวเบลเยียมที่เป็นสมาชิกองค์กรฯ  3. ข้อมูลค่าประกันระหว่างมวยไทยกับกีฬาประเภทอื่นที่นาย Acker ว่าไม่แตกต่างกัน เพื่อจะได้นำไปหารือกับรัฐมนตรีกีฬา นักการเมืองและสื่อมวลชนแฟลนเดอร์และเบลเยียม เพื่อหาทางโน้มน้าวให้มวยไทยได้รับการรับรอง อันจะเป็นการส่งเสริมมวยไทยในเบลเยียมอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมมวยไทย   เพื่อให้ฝ่ายเบลเยียมเห็นว่ามวยไทยเป็นศิลปะงดงามที่สะท้อนคุณค่าดีงามของ การเคารพครูบาอาจารย์ของคนไทย และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรมวยไทยฯ ซึ่งมีส่วนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม สถานทูตจะพิจารณาโครงการที่สามารถดำเนินงานร่วมกันในอนาคต หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรุงเทพฯ อาทิ 1.การเชิญรัฐมนตรี นักการเมืองผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ นักมวยชาวเบลเยียม และสื่อมวลชนเบลเยียมจำนวน 4-5 คน เดินทางไปปทท. . 2. นำนักมวยไทยมาฝึกสอนแก่นักมวยชาวเบลเยียมเป็นเวลา 1 เดือน โดยเฉพาะความสำคัญของการไหว้ครู และศิลปะที่ถูกต้อง 3. ขอให้ฝ่ายองค์กรมวยไทยฯ เข้าพบออท. เบลเยียมประจำประเทศไทยในโอกาสเดินทางไปเมืองไทย เพื่อลอบบี้ให้ออท. เบลเยียมร่วมรณรงค์ นอกจากนี้ ได้เชิญให้องค์กรฯ พิจารณาส่งสมาชิกมาสาธิตมวยไทยในงานเทศกาลอาหารไทย ครั้งที่ 4 ที่สถานทูต จัดขึ้นในวันที่ 13 กันยายน 2552

อนึ่งในการพบปะครั้งนี้ นาย Karl Lauwen ประธานสมาคมไทยเบลได้แจ้งเอกอัครราชทูตพิศาลฯ เกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินงานของสมาคมฯ ดังนี้
1. โครงการช่วยเหลือประชาชนในภาคเหนือของไทย โดยย้ำว่าต้องการช่วยเหลือประเทศไทยในทุกภูมิภาค
2. การจัดตั้งสภาเยาวชนไทยเบล
3. โรงเรียนสอนภาษาไทย ขณะนี้มีนักเรียน 170 คน ใน 3 ชั้นเรียนและมีการขยายตัวอย่างน่าพอใจ สามารถดูแลตนเองได้  มีหลักสูตรสอนทำอาหารไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเมืองแอนท์เวิร์ป
4. การเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยในอนาคต โดยดูรูปแบบที่เนเธอร์แลนด์

เอกอัครราชทูตพิศาลฯ กล่าวชื่นชมความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ที่ไทยเบลได้เป็นพลังสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมสิ่งดีงามของ ไทย โดยขณะนี้ได้รับการยอมรับสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นในแฟลนเดอร์อย่างเต็มที่

 

ไทย