สอบปริญญาตรีและโท รามคำแหง ที่บรัสเซลส์
ประธานผู้แทนการค้าไทยพบปะผู้นำนักธุรกิจเบลเยียม ส่วนหนึ่งของ Roadshow ใน Benelux 4 – 9 ต.ค. 52

นายเกียรติ สิทธีอมร ประธานผู้แทนการค้าไทย นำคณะภาครัฐและเอกชนไทย เยือนลักเซมเบิร์กเพื่อฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลักเซมเบิร์ก

เย็นวันที่ 5 ถึงเช้าวันที่ 7 ตุลาคม 2552 นายเกียรติ สิทธีอมร ประธานผู้แทนการค้าไทย (President Thailand Trade Representative) พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตพิศาลฯ คณะภาคเอกชน คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานผู้แทนการค้าไทย และทีมประเทศไทยประจำเบลเยียม ได้เดินทางเยือนลักเซมเบิร์ก เพื่อกระชับความสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ลักเซมเบิร์กในปี 2552

นาย Franois Kremer กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำราชรัฐลักเซมเบิร์ก เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะฯ เมื่อเย็นวันที่ 5 ตุลาคม

ในช่วงเช้าของวันที่ 6 ตุลาคม ประธาน TTR พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตพิศาลฯ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ประธานสภาธุรกิจไทย-ลักเซมเบิร์ก น.ส. บุษฎี สันติพิทักษ์ ผอ.กองยุโรป 1 กระทรวงการต่างประเทศ และ น.ส. บุษราคัม ศรีรัตนา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำแฟรงก์เฟิร์ต ได้เข้าพบนาย Jeannot Kreck รัฐมนตรีว่าการเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศ ณ สภาหอการค้าลักเซมเบิร์ก โดยมีนาย Pierre Gramegna ผู้อำนวยการบริหารสภาหอการค้าลักเซมเบิร์ก นาย Jean-Claude Vesque ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ สภาหอการค้าลักเซมเบิร์ก เข้าร่วมด้วย ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือทาง เศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค โดย รมว. Kreck ขอบคุณที่ PTTR มาเยือนลักเซมเบิร์กในช่วงที่โลกยังได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ และเห็นว่าน่าจะขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกันได้ โดยเฉพาะลักเซมเบิร์กเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ และเล็งเห็นศักยภาพของอซ.ตอ.ฉต. และเอเชียซึ่งกำลังฟื้นตัวได้เร็วกว่ายุโรปและอเมริกา ปธ. TTR ได้ขอบคุณเช่นกันที่ รมต. Kreck ได้ไปเยือนไทยเมื่อ พ.ย. ปีที่แล้ว หวังว่าการเยือนครั้งนี้จะส่งผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นต่อไป นอกจากนี้ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการด้านเศรษฐกิจในอาเซียน

จากนั้น รมว. Kreck ได้นำประธาน TTR เข้าร่วมงานสัมมนาทางธุรกิจ Thailand-Luxembourg: Partnership for Business and Investment Opportunities ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสภาหอการค้าลักเซมเบิร์กจัดขึ้น  ทั้งสองได้กล่าวถ้อยแถลงในการสัมมนา เน้นถึงศักยภาพทางธุรกิจของทั้งสองประเทศ และประโยชน์ของการกระชับความร่วมมือทางธุรกิจการลงทุนระหว่างกัน  ถ้อยแถลงและการสัมมนาได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าร่วม ซึ่งนอกจากคณะผู้แทนไทยแล้ว ประกอบด้วยนักธุรกิจ ภาครัฐและสื่อลักเซมเบิร์ก นอกจากนี้ ในระหว่างการสัมมนา  สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสภาหอการค้าลักเซมเบิร์กได้จัดกำหนดการคู่ขนานการจับคู่ทางธุรกิจ ระหว่างภาคเอกชนไทยและลักเซมเบิร์ก ซึ่งผู้เข้าร่วมเห็นว่า เป็นประโยชน์และช่วยกระชับความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างเอกชนของทั้งสอง ประเทศ

ไทย