นายเกียรติ สิทธีอมร ประธานผู้แทนการค้าไทย นำคณะภาครัฐและเอกชนไทย เยือนลักเซมเบิร์กเพื่อฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลักเซมเบิร์ก
ประธานผู้แทนการค้าไทย และประธานสภาธุรกิจไทย- สหภาพยุโรป เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Yves Leterme รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ เบลเยียม

ประธานผู้แทนการค้าไทยพบปะผู้นำนักธุรกิจเบลเยียม ส่วนหนึ่งของ Roadshow ใน Benelux 4 – 9 ต.ค. 52

วันที่ 5 ต.ค. 2552 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นเกียรติแก่ นายเกียรติ สิทธิอมร ประธานผู้แทนการค้าไทย โดยได้เชิญผู้นำนักธุรกิจเบลเยียมจากบริษัทชั้นนำที่ลงทุนในประเทศไทย และสนใจที่จะลงทุนในไทย อาทิ นาย Karel Vinck ประธาน Antwerp Mobile, นาย Georges Cornet, CEO Tractebel Engineering, นาย Jacques van Rijckevorsel Member of the Executive Committee, Solvay, นาย Philipe De Cnudde, Executive Vice-President Business Development Oversight, Suez Energy International

ในโอกาสนี้ นายเกียรติฯ ได้กล่าวถึงเสถียรภาพทางการเมืองของไทย นโยบายเศรษฐกิจที่ชัดเจนของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นเงินลงทุนขยายโครงสร้างเศรษฐกิจในอนาคต และนโยบายส่งเสริมการลงทุนในไทย ซึ่งจะเชื่อมโยงถึงตลาดอาเซียนและเอเชียตะวันออกทั้งหมด และได้ตอบข้อสงสัยจากนักธุรกิจฝ่ายเบลเยียมจนเป็นที่พอใจ ทั้งนี้ น.ส. บุศราคัม ศรีรัตนา หัวหน้าสำนักงาน BOI ประจำแฟรงก์เฟิร์ต ได้เข้าร่วมด้วย

    นายเกียรติฯ อยู่ในระหว่างการเยือนเบลเยียม ลักเซมเบอร์ก และเนเธอร์แลนด์ ระหว่าง 4-9 ตุลาคม ศกนี้ โดยมี ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ประธานสภาธุรกิจไทย-อียู เป็นหัวหน้าคณะนักธุรกิจมาด้วย ประกอบด้วย นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร. ผณิศวร ชำนาญเวช ประธานสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย นายชัยชาญ เจริญสุข Business Development Manager, Srithaisuperware PLC, นายสุวัฒน์ กมลพนัส Managing Director บริษัท Phu Khieo Bio-Energy, นายคเนศร์ บูรณสิน Senior Vice President & Manager, Bangkok Bank PLC

ไทย