ประธานผู้แทนการค้าไทยพบปะผู้นำนักธุรกิจเบลเยียม ส่วนหนึ่งของ Roadshow ใน Benelux 4 – 9 ต.ค. 52
ประธานผู้แทนการค้าไทย พบและหารือกับนาย Jean Asselborn รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก

ประธานผู้แทนการค้าไทย และประธานสภาธุรกิจไทย- สหภาพยุโรป เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Yves Leterme รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ เบลเยียม

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้นำฯพณฯ นายเกียรติ สิทธีอมร ประธานผู้แทนการค้าไทย พร้อมด้วย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ประธานสภาธุรกิจไทย- สหภาพยุโรป ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Yves Leterme รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม โดยประธานผู้แทนการค้าไทยได้สร้างความเชื่อมั่นต่อพัฒนาการในไทยทั้งในด้าน การเมืองและเศรษฐกิจรวมทั้งการมาตรการส่งเสริมการลงทุนของไทยจากชาวต่าง ประเทศ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม โดยเฉพาะลู่ทางการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ความคืบหน้าเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการไทย-เบลเยียม การเป็นประธานอาเซียนของไทยและการเป็นประธานสหภาพยุโรปของเบลเยียม (ช่วง ก.ค.- ธ.ค.2010 ) ซึ่งเบลเยียมจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำในกรอบเอเชีย-ยุโรป (ASEM) ที่กรุงบรัสเซลส์ การเจรจาการค้ารอบโดฮา ผลการประชุมผู้นำ G20 ที่ Pittsburgh  เป็นต้น

 

ไทย