ประธานผู้แทนการค้าไทย และประธานสภาธุรกิจไทย- สหภาพยุโรป เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Yves Leterme รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ เบลเยียม
ประธานผู้แทนการค้าไทย พบและหารือกับประธานคณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ รัฐสภาลักเซมเบิร์ก

ประธานผู้แทนการค้าไทย พบและหารือกับนาย Jean Asselborn รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก

เมื่อบ่ายวันที่ 6 ตุลาคม 2552 นายเกียรติ สิทธีอมร ประธานผู้แทนการค้าไทย (President of Thailand Trade Representative) พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตพิศาลฯ และ น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ ผอ.กองยุโรป 1 กระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าพบและหารือกับนาย Jean Asselborn รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก ที่กระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก รมว. Asselborn กล่าวต้อนรับและยินดีในโอกาสฉลองครบรอบคสพ. และหวังว่าจะได้มีโอกาสเยือนประเทศไทยในช่วงเดียวกับที่จะไปเยือนมาเลเซียใน เดือนพฤศจิกายน ศกนี้ ปธ. TTR แจ้งว่ายินดีที่ได้มีโอกาสนำคณะนักธุรกิจไทยมาเยือนลักเซมเบิร์ก และได้เล่าสรุปถึงสภาวะการเมืองและเศรษฐกิจของไทย และการดำเนินการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของไทย รวมทั้งแนวโน้มการลงทุนและการท่องเที่ยวในไทย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในเรื่องต่างๆ เช่น รมว. Asselborn สอบถามถึงผลกระทบของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่และการให้วัคซีน ซึ่ง ปธ. TTR กล่าวว่า ฝ่ายไทยยังติดตามและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ โดยคนไทยไม่ได้ฉีดยาเพื่อป้องโรคกันแต่แพทย์จะฉีดให้เมื่อตรวจพบเชื้อ และ ปธ. TTR ขอให้ลักเซมเบิร์กสนับสนุนการเจรจาในกรอบองค์การการค้าโลกรอบโดฮาให้แล้ว เสร็จภายในปี 2010 และการเจรจาความตกลง Partnership for Cooperation Agreement ระหว่างไทยกับประชาคมยุโรป เป็นต้น

ต่อมา ช่วงค่ำของวันเดียวกัน นาย Paul Duhr ปลัดกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์กได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อ เป็นเกียรติแก่คณะฯ  ณ ภัตตาคาร Le Bouquet Garni ซึ่งได้มีการสนทนาในเรื่องพัฒนาการทางเศรษฐกิจในไทยและอาเซียน พัฒนาการในยุโรป ประเด็นใน PCA และการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี รวมทั้งฝ่ายไทยได้ขอรับการสนับสนุนจากลักเซมเบิร์กสำหรับการสมัครของไทยใน ตำแหน่งสำคัญบางตำแหน่งในเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งนาย Paul Duhr รับที่จะพิจารณาด้วยดี

ไทย