ประธานผู้แทนการค้าไทย พบและหารือกับนาย Jean Asselborn รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก
วันปิยมหาราช 2552

ประธานผู้แทนการค้าไทย พบและหารือกับประธานคณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ รัฐสภาลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552 นายเกียรติ สิทธีอมร ประธานผู้แทนการค้าไทย (President of Thailand Trade Representative) พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตพิศาลฯ และ นส.บุษฎี สันติพิทักษ์ ผอ.กองยุโรป 1 กระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าพบและหารือกับนาย Alex Bodry ประธานคณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ รัฐสภาลักเซมเบิร์ก  ที่รัฐสภาลักเซมเบิร์ก นาย Bodry ได้แสดงความยินดีที่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ลักเซมเบิร์ก ครบรอบ 50 ปี และสอบถามถึงสภาวะเศษฐกิจและการเมืองในไทย และให้ข้อมูล/ประสบการณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลักเซมเบิร์ก ปธ.TTR สรุปถึงสภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้น สำหรับสถานการณ์การเมืองในไทยอยู่ในภาวะที่รัฐบาลควบคุมได้ การประท้วงเป็นไปโดยสันติวิธีและตามหลักสิทธิเสรีภาพของการแสดงออก ปธ.TTR กล่าวถึงพัฒนาการและเป้าหมายของอาเซียนและความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจที่จะมี ความก้าวหน้ายิ่งขึ้นจากความร่วมมือในกรอบ +3 และ +6 และว่า ในไทยสาขาที่มีการเติบโต คือ ด้านการแพทย์โดยเฉพาะการที่ไทยมี รพ.ที่มีมาตรฐานสามารถให้บริการได้อย่างดีโดยชาวต่างชาตินิยมไปตรวจสุขภาพ และพักผ่อนด้วย ซึ่งนาย Bodry แสดงความสนใจ และปธ. TTR ขอเชิญไปเยือนปทท. ซึ่งจะส่งเสริมมิติความสัมพันธ์ของการส่งเสริมการติดต่อระหว่างรัฐสภาของ ทั้งสองประเทศด้วย

 

ไทย