ประธานผู้แทนการค้าไทย พบและหารือกับประธานคณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ รัฐสภาลักเซมเบิร์ก
กฐินสามัคคี และกงสุลสัญจรที่ลักเซมเบิร์ก

วันปิยมหาราช 2552

ในโอกาสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ายเข้าอาคารที่ทำการหลังใหม่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว พระปิยมหาราช สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้น้อมถวายห้องประชุม ชั้น 2 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูป (จำลอง) ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ฉลองพระองค์ชุดครุยปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ทูลเกล้าถวายเมื่อคราว เสด็จประพาสยุโรป

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานต่างๆ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำกรุงบรัสเซลส์ จึงได้พร้อมใจกันร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต

และในวันเดียวกัน ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย ดร. สุนทร เสถียรไทย ได้เดินทางมากรุงบรัสเซลส์ และมาเยี่ยมชมอาคารที่ทำการหลังใหม่  จึงได้น้อมถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราชด้วย

ไทย