กฐินสามัคคี และกงสุลสัญจรที่ลักเซมเบิร์ก
เอกอัครราชทูตเข้าพบประธานสภาลักเซมเบิร์ก

พิธีทำบุญอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และงานเลี้ยงอาหารกลางวันคณะทูตอาเซียน

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2552 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีทำบุญอาคารที่ทำการ สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ Chaussee de Waterloo 876, 1000 กรุงบรัสเซลส์ โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ 5 รูป จากวัดไทยทุกแห่งในเบลเยียม

ภายหลังพิธีทำบุญ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะทูตกลุ่มประเทศอาเซียนโดยมีกงสุล กิตติมศักดิ์ประจำเมืองอันตเวิร์ป ประธานและที่ปรึกษากลุ่มเพื่อนไทย สมาคมไทยเฟลมิช และไทยเบล เข้าร่วม

อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ หลังใหม่นี้ ได้รับอนุมัติให้ซื้อสมัยเอกอัครราชทูตดอน ปรมัตถ์วินัย และในปัจจุบันเป็นอาคารที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร

ไทย