พิธีทำบุญอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และงานเลี้ยงอาหารกลางวันคณะทูตอาเซียน
งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ นาย Dirk Achten ปลัด กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม

เอกอัครราชทูตเข้าพบประธานสภาลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2552 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นาย Laurent Mosar ประธานสภาผู้แทนราษฎรลักเซมเบิร์ก และได้มอบบัตรเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ไทย-ลักเซมเบิร์ก ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ กำหนดจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 7 ธ.ค. 2552 ในโอกาสนี้ นาย Mosar ได้กล่าวว่า ตนเป็น friend of Thailand เคยไปเที่ยวประเทศไทยหลายครั้ง ชื่นชอบภาคเหนือของไทย และยังกล่าวด้วยว่า ชาวลักเซมเบิร์กชอบประเทศไทยมาก นอกจากนี้ นาย Mosar ยังได้ตอบรับด้วยความยินดีที่จะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองฯ ตามคำเชิญ

 

ไทย